13 dec 2022

Boorzuur in koelsmeermiddelen per 17 december, hoe zit dat?

Het kan je niet ontgaan zijn dat de wetgeving omtrent boorzuur in koelsmeermiddelen verandert per 17 december 2022. Wat er precies gaat veranderen en welke gevolgen dit heeft voor jouw koelsmeermiddel lees je in dit artikel.

Wat gaat er precies veranderen?

Per 17-12 wordt het limiet van vrije boorzuur in koelsmeermiddelen verlaagd van 5,5% naar 0,3%. Dit is het gevolg van de 17e ATP van de Europese CLP verordening, die per 17 december in werking treedt. Koelsmeermiddelen die meer dan 0,3% vrije boorzuur bevatten worden als ‘gevaarlijk’ geclassificeerd met classificatie Repr. 1B, H360FD. Je kunt dit herkennen aan het GHS-08 pictogram op de verpakking van het koelsmeermiddel. LET OP: deze aangepaste regelgeving is alleen van toepassing op vrije boorzuur, NIET op gebonden boorzuur.

Welke gevolgen heeft dit voor jouw smeermiddelen?

Dit is geheel afhankelijk van de hoeveelheid boorzuur in jouw koelsmeermiddel

Bevat jouw koelsmeermiddel minder dan 0,3% vrije boorzuur?

Dan is er eigenlijk niks aan de hand. Het is wel belangrijk om altijd alert te zijn tijdens het gebruik.

Bevat jouw koelsmeermiddel meer dan 0,3% vrije boorzuur?

Je mag dit koelsmeermiddel wettelijk gezien nog gebruiken. Echter is het goed om te overwegen of je dit product nog wilt gebruiken, omdat het leidt tot huidirritatie en de vruchtbaarheid kan schaden.  Wil je het product blijven gebruiken? Dan vraagt dat wel een aantal acties:

– Voer een risicoanalyse uit
– Pas de gebruiksaanwijzing aan
– Zorg voor technische beschermmaatregelen
– Informeer je medewerkers
– Voorzie je machines van stickers met het gevarensymbool

In de meeste gevallen is het dus efficiënter, veiliger en goedkoper om over te stappen op koelsmeermiddelen met 0,3% boorzuur of minder. Bij ons vind je een breed assortiment boorzuurvrije koelsmeermiddelen van het merk Carl Bechem.

Hoe kom ik erachter of er boorzuur in mijn koelsmeermiddel zit?

Op het veiligheidsinformatieblad van je product kun je vinden of én hoeveel boorzuur er in je product zit. Twijfel je over het percentage boorzuur? Neem contact met ons op! We helpen je graag.

Terug naar het overzicht