In het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is FenS bv verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze verklaring.

Contactgegevens:
FenS b.v. (hierna FenS)
Amundsenweg 28
4462 GP Goes Nederland
T: + 31 113 573 220
E: sales@fens.nl

De verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is de betreffende organisatie FenS bv, vertegenwoordigd door haar directies. Contactgegevens van FenS bv vindt u op onze contactpagina.

Welke Persoonsgegevens wij verwerken:
FenS verwerkt uw persoonsgegevens vanwege het feit dat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u uw persoonsgegevens zelf aan ons heeft verstrekt ten behoeve van het verwerken van een bestelling. Afhankelijk van uw relatie met FenS, kunnen de volgende persoonsgegevens van u worden verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
 • Locatiegegevens
 • Leeftijd en geslacht
 • IP-adres
 • Gegevens over uw activiteiten op onze website
 • Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel wij persoonsgegevens verwerken:

Persoonsgegevens van klanten worden door FenS verwerkt in het kader van artikel 6 lid 1b van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG): “De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of om op verzoek van de betrokkene vóór de sluiting van een overeenkomst maatregelen te nemen”.

FenS verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om contact met u op te nemen via telefoon of mail indien u hiervoor het contactformulier heeft ingevuld.
 • Om uw bestelling te kunnen verwerken.
 • Voor het gebruiksvriendelijker maken van de website
 • Optimaliseren van de  vindbaarheid van de website
 • Voor het opstellen van relevante Google advertenties.

FenS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen en heeft met particuliere partijen een zogenaamde ‘Verwerkersovereenkomst’ afgesloten. Met deze overeenkomst borgt FenS dat ook externe partijen netjes met jouw gegevens om gaan. Persoonsgegevens worden niet verwerkt door partijen in ‘derde landen’ (landen buiten de EU).
Met wie wij uw gegevens delen is opgenomen in een gedetailleerd overzicht genaamd het ‘Verwerkingsregister’ en is via de beheerder persoonsgegevens beschikbaar ter inzage. In dit register is vastgelegd welke persoonsgegevens verwerkt worden, door wie deze kunnen worden ingezien, met wie deze gegevens gedeeld worden en welke bewaartermijnen gehanteerd worden.

Hoelang wij persoonsgegevens bewaren:
FenS bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De bewaartermijnen per betrokkene hebben wij vastgelegd in ons verwerkingsregister dat u op verzoek kunt inzien. Als toelichting op de bewaartermijnen: voor sommige gegevens uit uw dossier geldt een fiscale bewaarplicht. Dit betekent dat de Belastingdienst ons verplicht om die gegevens een bepaalde periode te bewaren. Deze moeten 5 jaar bewaard worden nadat onze samenwerking beëindigd is. Voor andere gegevens hanteren wij de volgende bewaartermijn:

 • De contactgegevens die u aan ons verstrekt middels het contactformulier op de website worden bewaard zolang dit noodzakelijk is. Dit is afhankelijk van het doel van de contactaanvraag, maar maximaal 2 jaar.
 • Gegevens die wij verzamelen via Google Analytics worden maximaal 26 maanden bewaard. Deze gegevens worden gebruikt om de vindbaarheid van de website en uw gebruikerservaring op de website te verbeteren.

Geautomatiseerde besluitvorming:
FenS neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hierbij om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van FenS ) tussen zit.

Cookies die wij gebruiken:
FenS maakt gebruik van cookies, dit is een tekst bestand dat wordt opgeslagen in de browser van uw apparaat na uw eerste bezoek aan de website. Door het bezoek voort te zetten, door te klikken of op enige wijze verder te surfen binnen onze website, geeft u via een actieve handeling aan toestemming te geven voor het plaatsen van cookies voor de doelen zoals uiteengezet in deze privacy policy. Indien u niet akkoord gaat met het plaatsen van cookies op uw browser, kan dit invloed hebben op de werking van de website.

Op deze website wordt gebruik gemaakt van verschillende soorten cookies.

 • Functionele cookies, welke zijn vereist om te website goed te laten functioneren.
 • Analytische cookies, welke worden gebruikt om inzicht te krijgen in de activiteiten op de website. Aan de hand van deze inzichten kunnen wij de website indien nodig optimaliseren om deze nog gebruiksvriendelijker te maken. De gegevens over de websiteactiviteit worden gerapporteerd in Google Analytics. Google mag deze gegevens aan derden verschaffen indien Google hier wettelijk toe verplicht wordt, of voor zover derden de gegevens namens Google verwerken. Door gebruik te maken van onze website geeft u toestemming voor het verwerken van de gegevens door Google Analytics.
 • Marketing cookies, welke worden gebruikt om statistieken te genereren en analyseren om potentiële zakelijke leads te ontdekken en de betreffende bedrijven te benaderen voor marketingdoeleinden. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van de software LeadExpress. De software verwerkt zakelijke IP-adressen, welke worden gekoppeld aan een database met daarin bedrijfsgegevens. Informatie over organisaties die worden geregistreerd naar aanleiding van hun bezoek op deze website, wordt niet gedeeld met derden.

Delen van persoonsgegevens met derden:
FenS deelt uw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. FenS blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Uw gegevens worden in ieder geval niet gedeeld met een instantie buiten de EU.

Inzien, aanpassen of verwijderen van gegevens:
U heeft op ieder moment en te allen tijde het recht om uw persoonsgegevens in te zien en (indien nodig) te laten corrigeren. Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door FenS en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij FenS een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen. Een dergelijk verzoek is alleen mogelijk indien het gaat om uw eigen persoonsgegevens; hiervoor moet u uzelf bij ons kunnen identificeren. U kan een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de heer R. Bergshoef, sales@fens.nl. We reageren zo snel mogelijk op uw verzoek maar uiterlijk binnen vier weken. Als de betreffende gegevens ook gedeeld zijn met de verwerkers, wordt voor aanpassing daarvan eveneens zorg gedragen door dit door te geven aan de betrokken verwerkers. Het verwijderen van persoonsgegevens is overigens alleen mogelijk voor zover dit wettelijk toegestaan is en mogelijk is met het oog op minimale bewaartermijnen. Druist het verzoek hier tegenin dan zal helaas geen gehoor gegeven kunnen worden aan het verzoek om gegevens te verwijderen.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Beveiligen van gegevens:
FenS neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende beheersmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging te voorkomen waarmee de bescherming van de vertrouwelijkheid, integriteit en beschikbaarheid van informatie zeker wordt gesteld. Onder informatie wordt verstaan: digitale informatie en analoge informatie (documenten en aantekeningen). Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik kunt u contact opnemen via: sales@fens.nl
De volgende maatregelen zijn getroffen om uw gegevens te beveiligen:

 • De servers en apparaten van onze medewerkers zijn uitgerust met actuele beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • Wij versturen uw gegevens alleen via beveiligde internetverbindingen (SSL). Dit is herkenbaar aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje.
 • Wij sluiten met verschillende leveranciers een verwerkersovereenkomst.

Wijzigingen in de privacyverklaring:
Het is mogelijk dat onze privacyverklaring in te toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd. Daarom adviseren wij u om regelmatig onze privacyverklaring te controleren op uitbreidingen of wijzigingen. Indien er grote wijzigingen worden aangebracht in de privacyverklaring zullen wij dit op een duidelijke manier communiceren.

Versie augustus 2019

 

© FenS b.v. 2019
Realisation: DORST communicatie | Design: DMARC